Algemeen coördinator

De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) en de provincie Antwerpen werkt aan projecten op het snijvlak van natuurbehoud, landschapszorg, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers versterken we de regionale identiteit. Daarnaast zetten we in op sensibilisatie van het brede publiek. Momenteel werken we aan de uitbouw van het Zuidrand team om begin 2018 volledig operationeel te zijn.

 • Streekvereniging Zuidrand, Kontich
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 27/10/2017

Over deze job

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking en opvolging van het beleids- en actieplan, opgebouwd rond de thema?s landschap, natuur, toerisme, recreatie, erfgoed en cultuur.
 • Als coördinator ondersteun je de bestuursorganen en vorm je de schakel tussen bestuur en team. Je stelt de begroting en jaarrekening op en beheert het budget.
 • Je bent verantwoordelijk voor de netwerkuitbouw en hebt een bijzondere aandacht voor overleg en draagvlakvorming bij de stakeholders en de gemeentebesturen.
 • Je bent het eerste aanspreekpunt voor derden en verzorgt de algemene communicatie.
 • Je promoot onze werking op wervende manier naar partners en het grote publiek en ondersteunt de projectwerking waar nodig bij evenementen en sensibiliserende acties.
 • Je neemt graag de leiding en stuurt medewerkers aan zodat iedereen het beste uit zichzelf haalt.
 • Je bent ook de stuwende kracht voor nieuwe projecten met de verschillende overheden en doelgroepen.
 • Je zorgt voor een communicatie en samenwerking met de medewerkers natuur en landschap van de provincie Antwerpen

Bijkomende info