Conservator Caermersklooster

In het historische gebouw 'Caermersklooster' bouwt het provinciebestuur zijn cultuurcentrum uit. Op het programma staan boeiende en eigentijdse (kunst)tentoonstellingen. Vandaag krijgt het klooster veel verschillende bezoekers over de vloer. Zijn eigenzinnige identiteit binnen het culturele landschap plaatst het Caermersklooster niet alleen op de Vlaamse, maar ook op de nationale en zelfs op de internationale kaart. Enerzijds wil het Caermersklooster kunstenaars uit Oost-Vlaanderen promoten, zoals de laureaten van de provinciale prijzen voor beeldende kunst en vormgeving. Anderzijds wil het voor Oost-Vlaanderen een inspirerend venster op de wereld zijn. Door de brede waaier aan kunstdisciplines is het Caermersklooster bekend bij een divers en kleurrijk publiek: vandaag is er beeldende kunst, morgen architectuur, dan weer fotografie of film, maar ook design en zelfs etnische kunst. Ze volgen elkaar wisselend op, al dan niet in combinatie met elkaar. Ook sociale, historische en maatschappelijke thema’s komen aan bod.

  • Provincie Oost-Vlaanderen, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 19/10/2017

Over deze job

Als conservator Caermersklooster zal je:

  • operationeel leding geven aan het team zodat die zijn rol vervult en een bijdrage levert aan het streven van de directie om de doelstellingen op een efficiënte wijze te halen.
  • vorm geven aan de inhoudelijke en procesmatige werking van het team zodat het de opdrachten kwaliteitsvol kan uitvoeren.
  • instaan voor de communicatie met hiërarchisce lijnen en met beleid zodat die de juiste antwoorden krijgen op hun vragen en verzoeken.
  • meedenken rond en vormgeven aan een eigentijds beleid zodat het bestuur mee evolueert met de nieuwe inzichten en noden.

Bijkomende info