Coupeur kostuumatelier

Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen vormen samen Kunsthuis. Kunsthuis brengt de grote klassieke werken uit het opera- en balletrepertoire en nieuwe creaties op een maatschappelijk relevante, actuele en kwaliteitsvolle manier, voor een zo ruim mogelijk publiek. Alle operaproducties zijn te zien in de eigen huizen in Antwerpen en Gent, de balletvoorstellingen over heel Vlaanderen en Europa.

  • Kunsthuis, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 17/10/2017

Over deze job

Als eerste coupeur ben je verantwoordelijk voor het realiseren, coördineren en controleren van kostuumontwerpen of de aanpassing van bestaande kostuums in lijn met de visie van de kostuumontwerpers. Dit doe je binnen de grenzen van middelen, budget en mensen om kostuums tijdig en kwaliteitsvol te voorzien voor onze opera- en balletproducties.

  • Bestuderen en technisch uitwerken van de kostuumontwerpen in nauw overleg met de ontwerper, de supervisor en de atelierleidster  (bespreken ontwerpen, aanbevelingen doen inzake te gebruiken materialen, indelen en uitzoeken van bestaande kostuums van huurproducties  …);
  • In samenwerking met de atelierleidster organiseren, plannen en begeleiden van de activiteiten van de medewerkers van het kostuumatelier (controle afgewerkte stukken, toezicht houden op kostuumaanpassingen, opstellen instructiefiches, opstellen naai-instructies ..)
  • Aangeleverde ontwerpen uitwerken in patronen en stof (berekenen patroonformules, bewerken van textiel en materialen, nemen of opvragen  van kledingmaten via de supervisor)
  • Opvolgen van de kostuumrepetities (opvolgen en verwerken van de opmerkingen na de kostuumrepetities)
  • Toezien op een ordelijke en veilige werkomgeving

Bijkomende info