Cultuurcoördinator bibliotheek en communicatie

Mechelen werkt in de volgende jaren aan de realisatie van een nieuw concept voor de bibliotheek van de 21e eeuw in Het Predikheren. Het Predikheren wil een warme ontmoetingsruimte worden ‘om op verhaal te komen’. Een plek waar verhalen gecreëerd, verteld en beluisterd worden op alle mogelijke manieren. In het oude kloostercomplex kunnen de inwoners van Mechelen hun eigen verhalen maken, brengen en toevoegen in schrijfworkshops, debatten en lezingen, of als getuigenissen. Het concept heeft vijf inhoudelijke basislijnen: lezen en literatuur, ontmoeting, debat en gemeenschapsvorming, kennisoverdracht en informatie, kunst en cultuur, ontwikkeling en educatie.

  • Stad Mechelen, Mechelen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 8/8/2017

Over deze job

  • Als coördinator bibliotheek en communicatie stuur je het team van bibliotheekmedewerkers aan en ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse werking: je geeft leiding aan het team, je coördineert de werkwijzen en taakverdeling van de medewerkers.
  • Je rapporteert in eerste instantie aan de algemeen coördinator.  Je werkt in nauw overleg met hem en in de geest van het door het stadsbestuur goedgekeurde artistieke beleid.
  • Samen met de algemeen en de artistiek coördinator geef je richting aan het vernieuwde bibliotheekproject ‘Het Predikheren’. Je bouwt het mee uit tot een landmark met bovenlokale uitstraling.  Je bent voortdurend op zoek naar vernieuwing, actualisering en dynamisering van de bibliotheekwerking met speciale aandacht voor ontmoeting, innovatie en publiekswerking. Je hebt daarbij oog voor het nodige draagvlak binnen de stad en de stedelijke organisatie.
  • Je vertegenwoordigt de bibliotheek op lokale, regionale en Vlaamse platformen en in dito samenwerkingsverbanden.
  • In overleg met de algemeen coördinator bouw je aan een efficiënt en effectief communicatiebeleid binnen de afdeling lokaal cultuurbeleid Mechelen. Je zoekt naar opportuniteiten en verzorgt een sterke communicatie zowel intern als extern. Je volgt daarbij de nieuwste communicatietendensen en vertaalt deze voor beleidsmensen, bezoekers en deelnemers. Je doet dat in directe samenwerking met de stedelijke afdeling van marketing en communicatie.

Bijkomende info