Deskundige personeel

Mu.ZEE vzw is hét kunstmuseum aan zee voor Belgische kunst. Het museum herbergt een rijke collectie kunst ontstaan uit de samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de Stad Oostende. Naast het kunstmuseum aan zee in Oostende maakt het Permekemuseum in Jabbeke eveneens deel uit van Mu.ZEE vzw.

 • Mu.ZEE vzw, Oostende
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 26/10/2017

Over deze job

Je staat in voor een vlot verloop van alle personeel gerelateerde zaken binnen Mu.ZEE en maakt deel uit van de zuil HUIS. De uitoefening van de functie gebeurt in nauw overleg met de directie en behelst onder meer:

 • Ondersteuning bij werving en selectie
  • Je ondersteunt bij de opmaak en publicatie van vacatures
  • Je contacteert de kandidaten, de juryleden en doet de praktische organisatie van de selectie en stelt het juryverslag op
  • Je beheert de wervingsreserve
 • Personeelsadministratie
  • Opmaak arbeidsovereenkomsten
  • Bijhouden, opvolgen en updaten van de individuele personeelsdossiers
  • Verwerken van verlofaanvragen, bijhouden van ziekteperiodes
  • Je doet de verlenging van abonnementen van het openbaar vervoer
  • Opvolging van de sociale wetgeving en personeelsreglementering (o.m. arbeidsreglement)
  • Je ondersteunt in de opmaak van rapporten rond personeelsbeheer (subsidiedossiers, sociale maribel, e.a.)
  • Je geeft aangiftes door van arbeidsongevallen
 • Loonadministratie
  • Je verzorgt de loonadministratie (invoer lonen, ziekte, verlof, toelagen, vergoedingen, …)
  • Je bent goedkeurder en beheerder van de tijdsregistratie en doet de nodige aanpassingen
  • Je onderhoudt nauwe contacten met het sociaal secretariaat
  • Je volgt op of de nodige attesten binnenkomen
  • Je behoudt het overzicht van de aanpassingen in de weddeschalen
 • Ondersteuning ovv vorming
  • Je organiseert vormingsdagen voor het personeel (locatie vastleggen, aanbieder contacteren en praktische afspraken maken)
  • Je houdt de gevolgde vorming overzichtelijk bij en vult de individuele dossiers aan
  • Je ondersteunt in het opstellen van documenten bij subsidiedossiers ovv vorming
 • Aanspreekpunt voor personeel- en loonadministratie
  • Je bent het eerste aanspreekpunt voor personeels- en loonadministratie binnen Mu.ZEE
  • Je verwelkomt nieuwe werknemers en maakt hen wegwijs in de organisatie
  • Je informeert het personeel over de aspecten van personeelsadministratie
  • Je neemt deel aan personeelsoverleg, syndicaal overleg en doet de nodige verslaggeving
  • Je bent aanspreekpunt in het geval van arbeidsongevallen en doet hiervoor de nodige aangiftes

Bijkomende info