Educatief medewerker

Met een collectie van meer dan 600.000 objecten beschikt de Universiteit Gent over de grootste academische erfgoedverzameling van Vlaanderen. Unieke topstukken gaan terug tot de begindagen van de universiteit of getuigen van het innovatieve onderzoek waarvoor de UGent tot op vandaag bekendstaat. Deze prachtige collectie krijgt vanaf het najaar van 2019 een nieuw onderkomen in het Gents Universiteitsmuseum. Het ‘GUM’ wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken. Het GUM wil een museum van de 21ste eeuw zijn, een ontmoetingsplek die uitnodigt om actief deel te nemen aan het hedendaags wetenschappelijk én maatschappelijk debat.

 • Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 24/10/2017

Over deze job

 • verdiepen van de (bestaande) visie op de educatieve werking van het Universiteitsmuseum
 • het bestaande aanbod van workshops, demonstraties en rondleidingen evalueren en zo nodig bijsturen vanuit de educatieve visie
 • het ontwikkelen van een nieuw aanbod van workshops, demonstraties, rondleidingen, (wetenschaps)kampen, evenementen etc.vanuit de educatieve visie. Dit houdt tevens het mobiliseren van medewerkers, vrijwilligers, gidsen en studenten (bv. stages) in om dit nieuw aanbod te ontwikkelen
 • het versterken van (tijdelijke) tentoonstellingen vanuit de educatieve visie
 • ondersteunen van de communicatie i.v.m. de educatieve werking van het Universiteitsmuseum
 • occasioneel zelf geven van workshops, demonstraties en rondleidingen
 • samenwerkingen binnen de brede UGent opzetten om het educatief programma te versterken.
 • bouwen aan een netwerk van sleutelfiguren en partners (binnen en buiten Gent) die de activiteiten van het museum kunnen versterken, en/of die doelgroepen mee kunnen activeren of toeleiden
 • gidsenwerking uitbouwen voor het universiteitsmuseum

Bijkomende info