Erfgoedconsulent religieus erfgoed

Erfgoed zuidwest vormt de cultureel-erfgoedcel in Zuid-West-Vlaanderen. de cel vormt één van de deelwerkingen van de projectvereniging zuidwest, al 22 jaar de culturele verbinding tussen de 13 steden en gemeenten van de streek. Sinds 2016 begeleidt de erfgoedcel lokale kerkfabrieken, vrijwilligers, gemeentes en andere betrokkenen in de zorg, registratie en waardering van het roerend en immaterieel erfgoed in de vele kerken van de streek. Aan de hand van concrete lokale begeleiding sensibiliseert en ondersteunt de erfgoedcel in de duurzame zorg voor dit erfgoed.

  • Erfgoed zuidwest, Kortrijk
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 22/10/2017

Over deze job

  • Je begeleidt en coördineert lokale groepen bij de registratie en/of waardering van publieke religieuze erfgoedcollecties, voornamelijk in kerken. Je doet dit ter plekke, in samenwerking met lokale projectgroepen en met andere partners. Je neemt zowel intense trajecten op, als meer vrijblijvende begeleidingen.
  • Je neemt een eerstelijnsfunctie op. Je beantwoordt vragen, adviseert, biedt expertise, bundelt kennis en werkt zo ook aan een set duurzame ondersteuningsmaatregelen vanuit de erfgoedcel voor dit specifieke thema (bv. uitleenmateriaal, groepsaankoop, handleidingen, vormingen, good practises,…).
  • Je volgt het thema en de ontwikkelingen rond het religieus erfgoed nauw op. Je onderhoudt nauwe contacten met o.a. musea en archieven uit de steek, heemkringen, provincie West-Vlaanderen, CRKC, bisdom, de IOED,…
  • In samenwerking met de collega’s van de erfgoedcel betrek je het thema en netwerk in de werking van de erfgoedcel. Je ondersteunt lokale spelers en de erfgoedcel in de uitwerking van publieksprojecten rond het religieus erfgoed.

Bijkomende info