Lid raad van bestuur

VIAA digitaliseert en archiveert Vlaams audiovisueel materiaal bewaard op bedreigde analoge dragers zoals audiocassettes, VHS en film. VIAA werkt hiervoor samen met meer dan 120 organisaties, waaronder erfgoedinstellingen, archieven, omroepen, kunstenorganisaties en archiefdiensten van de overheid. VIAA wil dit audiovisuele materiaal ook zo breed mogelijk toegankelijk maken voor iedereen. Momenteel gebeurt dit voor het onderwijs via ‘Het Archief voor Onderwijs’ en voor het grote publiek via ‘Het Archief’.

  • VIAA vzw, Gent
  • Type: Bijzonder statuut
  • Deadline: 10/11/2017

Over deze job

De Raad van Bestuur bestaat in totaal uit twaalf leden, waaronder vier onafhankelijke leden en twee vertegenwoordigers van de content partners van VIAA. Daarnaast wonen de directeur en het managementteam standaard de bestuursvergaderingen bij. De Raad van Bestuur is het orgaan dat, in nauwe samenwerking met de directie, het algemeen beleid van VIAA bepaalt. De Raad neemt alle maatregelen die nodig zijn om de missie van de organisatie te realiseren, de continuïteit van de organisatie te garanderen en de subsidieovereenkomst(en) met de Vlaamse overheid uit te voeren. De Raad van Bestuur vergaderde in de afgelopen jaren minimaal vijf keer per boekjaar.

Bijkomende info