Medewerker architectuurarchief

e CIVA Stichting is een informatie-, documentatie- en tentoonstellingscentrum voor stad, architectuur, landschap en stedenbouw van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar doel? Architectuur, stedenbouw, het erfgoed, het landschap, het stedelijke ecosysteem en de cultuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op een gepaste manier onder de aandacht brengen.

  • CIVA Stichting, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 12/11/2017

Over deze job

  • Archiefbeheer: In samenwerking met de ploeg archivarissen zorg je mee voor de omschrijving en de uitvoering van de politiek van het centrum inzake beheren en archiveren; Je neemt deel aan de programmatie en aan het stellen van prioriteiten inzake de behandeling en bewaring van de archieven. Je helpt ook mee de prioriteiten te bepalen op het vlak van prospectie en uitbreiding van de archieffondsen; Je werkt mee aan de behandeling van de archieven die bij het centrum zijn ingediend (klasseren, bewaren, verpakken, inventariseren, beschrijven, …); Je werkt mee aan de uitvoering van de door het centrum uitgewerkte politiek van digitalisering en helpt de inventarissen online te brengen.
  • Communiatie en valorisatie: In samenwerking met de huidige ploeg van het archiefcentrum, vergemakkelijk je de toegang tot het archief voor de leden van het personeel, voor schenkers (instellingen, individuen) en voor het publiek alsook voor geïnteresseerde onderzoekers met aandacht voor het respect en de beperkingen vastgelegd door de conventies inzake giften en bruikleen, en de bijhorende wetgeving, met name omtrent de archieven en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Je beantwoordt de vragen wat betreft onderzoek en leningen en je verzekert de opvolging van de uitleenprocedures. Je onderhoudt de contacten met verenigingen en mogelijke depositeurs of schenkers, met het oog op het redden en het verzamelen van fondsen. Je neemt deel aan colloquiums, studiedagen of groepswerk over thema’s die verband houden met archivistiek en die gelinkt zijn aan het project van het archiefcentrum; Je beantwoordt alle interne vragen gelinkt aan de programmatie en de communicatie die tot doel hebben de archieven te promoten (website, newsletter, social media, rondleidingen in de archieven, diverse activiteiten, …) en je beantwoordt eventuele vragen van media en andere actoren die tot doel hebben de instelling te promoten via haar archieven (uitlenen van documenten, reproducties, …); Je werkt mee aan alle initiatieven van het communicatieteam inzake het valoriseren van archieven en het valoriseren van het werk van de archiefafdeling (reportages over fondsen die toekomen, de aankomst van een uitzonderlijk stuk, de aankoop van uitzonderlijke boeken, een indrukwekkende restauratie, …) Op een meer algemene manier werk je mee aan de uitvoering van de wetenschappelijke en culturele programmatie van de Stichting (tentoonstellingen, lezingen en debatten, publicaties, animaties, prijsuitreikingen, …).

    Bijkomende info