Medewerker onroerend erfgoed

De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel) en de provincie Antwerpen werkt aan projecten op het snijvlak van natuurbehoud, landschapszorg, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving. Door de unieke samenwerking tussen overheden en veldwerkers versterken we de regionale identiteit. Daarnaast zetten we in op sensibilisatie van het brede publiek. Momenteel werken we aan de uitbouw van het Zuidrand team om begin 2018 volledig operationeel te zijn.

  • Streekvereniging Zuidrand, Kontich
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 27/10/2017

Over deze job

Als medewerker onroerend erfgoed vorm je het operationele aanspreekpunt voor de projecten en activiteiten van de streekvereniging rond archeologie, landschappelijk erfgoed en monumenten. Tevens zorg je voor kruisbestuiving tussen de diverse deeldomeinen van de streekvereniging.

  • Je ontwikkelt een regionaal en lokaal erfgoedbeleid op basis van visie, doelstellingen, ambities en acties. Tevens ondersteun je gemeenten om erkend te worden als onroerenderfgoedgemeente.
  • Je promoot en begeleidt de inzet van erfgoedinstrumenten (beheersplannen, premies, subsidies, beschermingsprocedures …) door gemeenten en erfgoedactoren. Dit houdt ondr andere in dat lokale besturen op een actieve wijze de realisatie van hun zorgplicht t.a.v. bouwkundig en landschappelijk erfgoed kunnen realiseren.
  • Je inventariseert, registreert en evalueert het onroerend erfgoed in de regio in samenwerking met je collega cultureel en bouwkundig erfgoed.
  • Je bouwt mee aan een regionaal participatie- en kennisnetwerk. Je levert publieksvriendelijke informatie aan voor gemeentelijke diensten en (boven)lokale werkgroepen
  • Je ondersteunt en adviseert de gemeenten op het vlak van archeologische procedures, nota’s en initiatieven.
  • Je houdt contact met de collega’s van de omliggende IOED’s, de provincie en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

Bijkomende info