Stafmedewerker marketing en communicatie

Met een collectie van meer dan 600.000 objecten beschikt de Universiteit Gent over de grootste academische erfgoedverzameling van Vlaanderen. Unieke topstukken gaan terug tot de begindagen van de universiteit of getuigen van het innovatieve onderzoek waarvoor de UGent tot op vandaag bekendstaat. Deze prachtige collectie krijgt vanaf het najaar van 2019 een nieuw onderkomen in het Gents Universiteitsmuseum. Het ‘GUM’ wordt een museum over wetenschap, onderzoek en kritisch denken. Het slaat een brug tussen enerzijds de academisch-wetenschappelijke bedrijvigheid aan de Gentse universiteit en anderzijds de maatschappij waarbinnen dat wetenschappelijk denken en doen plaatsvinden. Bezoekers zullen ontdekken dat nuance, twijfel en context binnen wetenschapsbeoefening een belangrijke rol spelen.

 • Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 23/10/2017

Over deze job

 • Uitwerken en voortdurend evalueren van een marketing- en communicatieplan, in afstemming met de algemene UGent-strategie, waarvan het GUM deel uitmaakt. Deze plannen worden vertaald in concrete acties. In die zin ben je een belangrijke schakel in de algemene beleidsplanning
 • Samenwerkingen binnen de brede UGent opzetten om het communicatiebeleid van het GUM mee vorm te geven (Directie Communicatie incl. Cel Wetenschapscommunicatie), Vakgroep Marketing, studentenprojecten, publiekswerking in de Krook, Directie Onderzoeksaangelegenheden, stages, …)
 • Schrijven van teksten voor communicatiedoeleinden (website, pers, brochures, …), ter uitvoering van de communicatiestrategie
 • Opzetten van een digital marketingstrategie en deze ten uitvoer brengen
 • Onderhouden van de sociale mediakanalen
 • Mee richting geven aan en ondersteunen van de zoektocht naar extra financiële middelen via sponsoring, fondsen, alumniwerking UGent, etc. In de eerste maanden van de tewerkstelling vormt dit één van de zwaartepunten binnen de functie
 • Samenwerken met team publiekswerking, zodat evenementen, tentoonstellingen en het educatief aanbod van bij planningsfase vanuit marketingperspectief worden versterkt
 • Ontwikkelen van een netwerk binnen de erfgoedsector en ver daarbuiten
 • Uitbouwen van contacten met de pers en media
 • Mee organiseren van returns voor partners, sponsors, etc., met ondersteuning van het GUM-team en vrijwillige medewerkers
 • Vorm geven aan de communicatiecampagne voor de opening van het Gents Universiteitsmuseum (najaar 2019)
 • Opzetten en (laten) uitvoeren van publieksonderzoek
 • Toepassen van data-analyse op diverse klanten- en andere gegevens
 • Mee richting geven aan de uitbouw van de museumshop. Het shopbeheer (bv. voorraadbeheer, contact leveranciers) zelf behoort niet tot de taken

Bijkomende info