Technisch dossierbeheerder

De Dienst Culturele Infrastructuur houdt zich bezig met de administratieve en organisationele opvolging van alle technische aspecten van de culturele gebouwen of de gebouwen beheerd door de Directie Archieven-Cultuur-Musea (archieven, culturele centra, theaters, musea en tentoonstellingsruimtes). Ze verzekert ook de coördinatie tussen de instellingen die in deze gebouwen gehuisvest zijn en de verschillende diensten van de Stad die in deze dossiers betrokken zijn.

  • Stad Brussel, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/10/2017

Over deze job

Je verzekert de administratieve opvolging van de dossiers in verband met gebouwenbeheer en de veiligheid van de infrastructuur van de Diensten Archieven, Cultuur en Musea. Je biedt technische hulp aan je hiërarchie en draagt bij tot een optimale organisatie van de diensten. Je waakt over de toepassing van de geldende procedures bij de Stad en zorgt ervoor dat de informatie verspreid wordt.

  • Je ontvangt, analyseert, behandelt en verzorgt de administratieve opvolging van de technische dossiers van de culturele gebouwen
  • Je organiseert de administratieve coördinatie en de coördinatie op het terrein tijdens vergaderingen (werfvergadering, praktische coördinatie voor opstart van de werken, nagaan van vordering en afsluiten van de werken, plaatsbeschrijving … )
  • Je stelt dossiers samen en houdt ze up-to-date, je vergaart de nodige informatie (technische dossiers van de gebouwen, uitgavenstaat, tabel voor opvolging van de werken … )
  • Je maakt de dossiers op voor de bevoegde autoriteiten voor de aanvraag van de nodige vergunningen (Worklfow, milieuvergunning, SIAMU … )
  • Je stelt uiteenlopende documenten op zoals brieven, dagorde, PV’s, nota’s, bestelbonnen …
  • Je informeert en oriënteert collega’s en teams in de betrokken gebouwen en de verschillende tussenpersonen (telefoon, informatica, personen ter plaatse)
  • Je geeft de nodige informatie door aan je leidinggevenden (stand van zaken dossiers en projecten, planning, onregelmatigheden)

Bijkomende info