Zakelijk coördinator

De Gentse stedelijke musea zijn sinds 2014 georganiseerd als autonoom gemeentebedrijf (AGB). Het autonoom gemeentebedrijf Erfgoed verenigt het Huis van Alijn, het STAM, en het MIAT. Het autonoom gemeentebedrijf Kunsten en Design verenigt het Design museum Gent, het MSK, en het S.M.A.K.. De eerste jaren na de opstart zijn ondertussen achter de rug, waardoor de basisprocessen voor het financieel beheer voorhanden zijn. Binnen deze basisprocessen wil men verder zoeken naar administratieve vereenvoudiging en verdere automatisering. De basisprocessen wil men de komende jaren uitbreiden met degelijke managementrapportering voor de bestuursorganen en interne werking (directie en stafmedewerkers, interne controle en opvolging delegatieregeling). Aanvullend op deze administratieve werking, is men op zoek naar financiële optimalisatie van de autonome gemeentebedrijven. Kan men voordeel halen uit gezamenlijke aankopen? Is het mogelijk om – al dan niet gezamenlijk – alternatieve financieringsbronnen aan te trekken?

 • Stad Gent, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 23/10/2017

Over deze job

Als adjunct van de directie (zakelijk coördinator – financieel) begeleidt en adviseert u medewerkers en musea vanuit uw expertise en voert u hiervoor opdrachten uit. Op deze manier zorgt u ervoor dat medewerkers en musea zich op hun werkdomein kunnen focussen en hun doelstellingen kunnen bereiken. U bouwt een degelijke relatie met de musea uit, zowel op directieniveau als met de (staf)medewerkers, en werkt indien nodig procedures en methodieken uit voor het optimaal implementeren van uw dienstverlening.

 • Ondersteunen en uitwerken van uniforme financiële procedures, financiële controle, thesaurie en liquiditeitsplanning i.s.m. GDC Financiën.
 • Coördineren, communiceren en ondersteunen van competentienetwerken binnen de autonome gemeentebedrijven.
 • Continu verbeteren van de eigen werking, met bijzondere aandacht voor digitaliseren en automatiseren. Graag en goed kunnen werken met Excel is hierbij aangewezen.
 • Ontwikkelen en opvolgen van een interne controlestructuur en (financiële) audits voor de autonome gemeentebedrijven (indicatoren, JAP, revisor, IDPBW, prioriteitenmatrix, verzelfstandigingsaudit).
 • Beheer van verzekeringsportefeuille, vergunningen en attesten, inleiden, opvolgen en bewaken van gezamenlijke overheidsopdrachten
 • Schaalvoordelen detecteren en samenwerkingsverbanden initiëren. Implementeren en organiseren van museum-overschrijdende projecten.
 • Faciliteren en genereren van gezamenlijke eigen inkomsten voor de musea (schenkingen, giften, subsidiedossiers, successierechten)
 • Rapporteren en opvolgen van financiële en strategische data van de verschillende entiteiten in financiële managementinformatie (incl. monitoring indicatoren en actiepunten, rapportering raden van bestuur en commissies van advies, gemeenteraad, Vlaanderen – Erfgoeddecreet)

Bijkomende info