Artistiek bezieler voor postacademische leerinitiatieven

Theater Malpertuis is een theaterproductiehuis dat opgericht werd in 1967 door Herman Verschelden (1941 – 2017) en enkele van zijn studiegenoten aan het Gents Conservatorium. Vorig seizoen vierde Malpertuis haar vijftigste verjaardag. Al een halve eeuw dus maakt Theater Malpertuis voorstellingen en gaat ze daar mee op reis langs cultuurcentra in binnen- en buitenland. Sinds 2009 is Piet Arfeuille artistiek directeur. Naast geactualiseerde bewerkingen van klassiek repertoire geeft Arfeuille ook plaats aan andere artistieke disciplines (beeldende kunst, dans) en is er ruimte voor talentontwikkeling in de vorm van masterclasses en residenties, een initiatief dat ondersteund wordt door de Provincie West-Vlaanderen. Ook andere productiehuizen en cultuurcentra reikt Theater Malpertuis de hand voor het maken van coproducties. Zo ontstond er de laatste jaren een band met Unie der Zorgelozen, Toneelhuis, muziektheater LOD , CC De Grote Post Oostende, CC De Steiger Menen, CC Lokeren, … In Tielt zelf kan Theater Malpertuis sinds jaar en dag rekenen op een samenwerking met Cultuurcentrum Gildhof. Ieder seizoen zijn zo’n 25 theaterproducties, die door de collega’s van Gildhof geselecteerd worden, te gast in Theater Malpertuis.

  • Theater Malpertuis, Tielt
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 10/9/2018

Over deze job

Onder het artistiek leiderschap van Piet Arfeuille heeft Theater Malpertuis sinds 2009 ruimte gecreëerd voor bijscholing en talentontwikkeling. ‘Levenslang leren’ is een motto waar de kunsten graag een patent op nemen, maar door de economische realiteit kunnen kunstenaars zich nog zelden bezighouden met de ontwikkeling van vragen en interesses die verder reiken dan een te realiseren productie. Van 2016 tot eind 2019 heeft Theater Malpertuis een door de provincie ondersteund proefproject lopen in de vorm van masterclasses en residenties. Bedoeling is deze postacademische werking een structurele toekomst te geven na de proefperiode. Een masterclass focust op het trainen van de skills die met theater maken, spelen en schrijven te maken hebben. Een residentie geeft plek aan een theatermaker om aan onderzoek te doen in zijn/haar parcours, los van een concreet te realiseren productie. Theater Malpertuis richt zich niet enkel op jonge makers. Op levenslang leren staat immers geen leeftijdsgrens. Theater Malpertuis is op zoek naar een ‘artistiek bezieler’ die in overleg met de directie de krijtlijnen van deze werking wil uitzetten, die een 4-tal proefprojecten realiseert en mee nadenkt en ijvert hoe deze werking structureel ingebed kan worden in de bestaande organisatie.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-09