Artistiek directeur

Elk jaar verenigt het Kunstenfestivaldesarts drie weken lang opmerkelijke hedendaagse artistieke creaties in Brussel. Door de jaren heen is het festival een referentie geworden, niet alleen in België maar ook op internationaal niveau. Tegelijkertijd wil het festival ook bruggen bouwen binnen de stad: Het probeert mensen samen te laten werken en ontmoetingen te creëren tussen verschillende culturele actoren in het hele Brussels Gewest, over taal- en andere barrières heen. Het Kunstenfestivaldesarts wijdt zich aan internationale, hedendaagse creatie, en heeft daarbij bijzondere aandacht voor nieuwe artistieke vormen. Het is gericht op de creatie en presentatie van nieuw werk, vaak als (co)producent. Het festival spreekt meer dan één artistieke taal en kiest ervoor om verder te kijken dan de gevestigde esthetische, culturele en Europese grenzen.

  • Kunstenfestivaldesarts, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 25/6/2018 18:00

Over deze job

De artistiek directeur/directrice is verantwoordelijk voor de artistieke programmering en neemt de functie van co-directie van het Kunstenfestivaldesarts op. In nauwe samenwerking met de codirectrice en in overeenstemming met het door haar bepaalde institutionele, structurele en financiële kader, is hij/zij verantwoordelijk voor het volgende:

  • hij/zij bepaalt de missie, het profiel en de artistieke inhoud van het festival. Hij/zij stelt elk jaar het artistieke programma samen en de daaruit voortvloeiende extra activiteiten;
  • hij/zij bewaakt de rol van het festival in de stad Brussel, waar het elk jaar plaatsvindt. Hij/zij zorgt voor de artistieke partnerschappen die nodig zijn om het festival in de stad te realiseren en garandeert de constante dialoog met de culturele actoren van de hoofdstad;
  • hij/zij bepaalt de positie van het festival binnen de internationale scène en zorgt voor de nodige artistieke partnerschappen om de internationale dynamiek van het project te waarborgen;
  • hij/zij zorgt voor een sterke en duurzame link tussen het festival en de artistieke scène in Brussel, Vlaanderen, Wallonië en de rest van de wereld.

Bijkomende info

Gepost op 2018-06-04