Beleidsmedewerker Personeel- en kunstenbeleid

De VLHORA is een koepelorganisatie die de belangen van de hogescholen uitdraagt vanuit een maatschappelijk breed gedragen beleidsvisie.

  • VLHORA, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 20/8/2018

Over deze job

De beleidsmedewerker ondersteunt de raad van bestuur en de vertegenwoordigers en experten van de hogescholen in de beleidsdomeinen personeelsbeleid en de kunsten aan de hogescholen. Hij/zij volgt de relevante evoluties op, bereidt beleidsvoorstellen en standpunten voor en organiseert het overleg en de onderhandelingen rond deze beleidsthema’s.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van de werkgroepen personeelsbeleid en kunstenbeleid binnen de VLHORA. Hij/zij vertegenwoordigt de hogescholen in de relevante netwerken en fora.
Hij/zij verzamelt en analyseert relevante beleidsinformatie en (ontwerp)wetgeving rond het personeelsbeleid en de Kunsten aan de hogescholen en bezorgt die aan de vergadergroepen en vertegenwoordigers van de hogescholen in overleg- en onderhandelingsfora. Hij/zij organiseert de nodige feedback vanuit de onderhandelingen in het Vlaams Onderhandelingscomité – Hoger Onderwijs.
Hij/zij is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aanpak en uitvoering/opvolging van de werkzaamheden van ad hoc werkzaamheden rond nieuwe topics (zoals werkplekleren in de graduaatsopleidingen, …) binnen de VLHORA.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-13