Beleidsondersteuner

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ondersteunt de minister(s) bevoegd voor cultuur, jeugd en media bij de beleidscyclus. Het Departement werkt mee aan Visie 2050, het toekomsttraject van de Vlaamse Regering waarin ze van Vlaanderen een regio wil maken die die sociaal, open, veerkrachtig en internationaal is, die welvaart en welzijn creëert op een innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt.

  • Vlaamse overheid - Departement Cultuur Jeugd en Media, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 4/6/2018

Over deze job

Als beleidsmedewerker zal je worden ingezet om de beleidscyclus en andere inhoudelijke opdrachten die meerdere entiteiten binnen het departement aanbelangen, te coördineren. Je zal projecten en processen initiëren van waaruit beleidsvoorstellen kunnen worden gegenereerd (bijvoorbeeld in het kader van Visie 2050, de regeerbijdrage, het Cultuurforum …) en de inhoudelijke coördinatie verzekeren tussen de bijdrages die in het kader van deze en andere projecten of beheersinstrumenten (het ondernemingsplan, het jaarverslag) worden aangeleverd vanuit de verscheidene teams. Je verzamelt informatie, inzichten en ideeën over relevante topics, beleidssporen, sectoren … en je bent in staat hieruit beleidsgerichte adviezen te formuleren. Je neemt actief deel aan interne en externe fora (debatten, gesprekstafels, studiedagen, congressen) en je bent in staat daar de standpunten van het departement te verwoorden. Je treedt op als vertegenwoordiger van het departement in beleidsdomeinoverschrijdende fora, zowel binnen als buiten de context van de Vlaamse overheid.

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-14