Bestuurslid

Minus One vzw is een creatief laboratorium, een jongerencultuurcentrum in haar puberteit. Minus One is een broeikas voor de Gentse jeugd. In twee jaar tijd evolueerde Minus One van een louter activiteitenzaal naar een jongerencentrum voor jeugd uit Gent én de buurt. Ondertussen zijn we sterk verankerd in de wijk en hebben we een breed netwerk uitgebouwd in het Gentse. Naast een plek voor tal van experimentele en startende initiatieven, trekken we zelf de wijk Rabot in en zoeken we naar creatieve of ondernemende jongeren. Daar gaan we mee aan de slag, via workshops, coaching gesprekken, logistieke ondersteuning, vormingen, …

  • Minus One vzw, Gent
  • Type: Vrijwilligerswerk
  • Deadline: 24/10/2018

Over deze job

Om de Raad van Bestuur te versterken zoeken we naar iemand die naast algemene bestuursvaardigheden, affiniteit heeft met het inhoudelijke werkgebied van onze vzw (jongerenwerk) en het engagement aangaat om mee te werken aan de uitbouw en dynamisering van Minus One vzw als organisatie. Specifiek zoeken we iemand met voldoende zakelijk inzicht, die gericht kan bijdragen tot de financiële opvolging van de algehele werking.

Als bestuurder van Minus One, draag je in belangrijke mate bij aan het bepalen van de strategische koers van de organisatie en denk je conceptueel vooruit. We komen ongeveer om de zes weken samen in Gent (naar gelang de noden van de dagelijkse werking). Bestuurders oefenen hun functie onbezoldigd uit, maar onkosten gemaakt in het kader van de functie worden uiteraard vergoed. De RvB van Minus One wil de samenleving zo goed mogelijk weerspiegelen. Etnisch/culturele minderheden worden aangemoedigd te solliciteren. Kandidaat- bestuurders worden uitgenodigd op grond van competenties ongeacht origine, leeftijd of geslacht.

Bijkomende info

  • Contactpersoon: raadvanbestuur(a)minus-one.be

Gepost op 2018-09-18