Coördinator beleid en HR

Mooss zet zich elke dag in om kinderen, jongeren en hun begeleiders warm te maken voor kunst.

  • Mooss, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 4/8/2018

Over deze job

De coördinator beleid en HR vormt samen met de coördinator financiën, marketing en experiment het managementteam van de organisatie. In duo stuur je Mooss aan en bepaal je de koers richting toekomst. Uiterlijk in juni 2019 neemt de eindverantwoordelijkheid volledig op. Je bewaakt de missie en visie van de organisatie, bent verantwoordelijk voor beleidsplanning en -opvolging, bepaalt doelstellingen en voorziet in antwoorden op uitdagingen op korte, middellange én lange termijn. Je werkt een gedragen personeelsbeleid uit, voorziet heldere procedures en een duidelijk kader voor interne communicatie. Om dit alles te kunnen waarmaken, geloof je volop in wat Mooss doet én in de sterkte en het potentieel van het team dat Mooss maakt. Je bent een ondernemer en leidersfiguur die gelooft in mensenwerk. Je wil samen met je collega’s Mooss verder uitbouwen. Met de nadruk op samen. Voor de buitenwereld ben je een enthousiasmerend aanspreekpunt voor zowel de organisatie als voor het bredere veld waar Mooss voor staat.

Bijkomende info

Gepost op 2018-06-17