Coördinator kunsteducatie

  • Amarant, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 31/5/2018

Over deze job

Als coördinator ontwikkel je een strategisch beleid en beleidsplan, realiseer je de concrete educatieve doelen en durf je innoverende educatieve praktijken te creëren. Concreet stuur je een team van een 5-tal mensen aan. Met hen werk je samen om kunsteducatie een eigentijdse en toekomstgerichte dynamiek te geven. Je ontwikkelt daarvoor een aanbod op maat van bestaande en nieuwe doelgroepen en stimuleert innovatie inzake sociaal-culturele methodieken bij al onze medewerkers. Je vertegenwoordigt Amarant binnen en buiten het culturele veld. Bovendien zoek je actief naar partners die een meerwaarde zijn bij het realiseren van onze doelstellingen. Daarnaast zet je je tanden in het ontwikkelen van een beleidsvisie in relatie tot het nieuwe decreet Sociaal-cultureel volwassenenwerk. Je vertaalt deze visie ook in een concreet beleids- en actieplan waarvan jij de trekker bent. Niet alleen woorden, feiten en cijfers, maar ook daden die ervoor zorgen dat kunst meer vanzelfsprekend wordt in onze samenleving.

Bijkomende info

Gepost op 2018-04-26