Coördinator kunstprojecten

De dienst Cultuur, jeugd en sport stimuleert, faciliteert en organiseert vrijetijdsactiviteiten en draagt bij aan een stad met een positieve sociaal-culturele en sportieve dynamiek die aantrekkelijk is voor alle leeftijden en met aandacht voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie. De dienst voorziet in een marktaanvullend aanbod (aansluitend op het aanbod van actoren actief in Aalst). Daarnaast ondersteunt de dienst het verenigingsleven, stimuleert innoverende en creatieve ideeën en biedt logistieke steun aan organisatoren van evenementen.

  • Stad Aalst, Aalst
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 19/6/2018

Over deze job

  • Je geeft mee vorm aan het kunst- en cultuurbeleid van de stad Aalst
  • Je coördineert kunst- en cultuurprojecten (o.a. Kunst in de publieke ruimte, kunstoevers, theater in de stad, …)
  • Je creëert een draagvlak voor kunst- en cultuurprojecten door o.a. een participatieve insteek

Bijkomende info

Gepost op 2018-06-06