Cultuurfunctionaris

 • Stad Blankenberge, Blankenberge
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 21/8/2018

Over deze job

De cultuurfunctionaris is wat het werkterrein betreft (een deel van de programmering van het cultuurcentrum) verantwoordelijk voor de volledige organisatie en efficiënte realisatie ervan. Het takenpakket omvat o.a.:

 • de vervanging van de cultuurfunctionaris-directeur bij afwezigheid wat de leiding betreft van het cultuurcentrum volgens interne afspraken en in overleg met de cultuurbeleidscoördinator
 • de visievorming met betrekking tot het programmaonderdeel dat tot het werkterrein behoort

  prospectie en selectie van avond-, cursus-, en tentoonstellingsaanbod

  het leggen van contacten met gezelschappen, kunstenaars, artiestenbureaus, externe partners,… in functie van de programmering

  de voorbereiding en afhandeling van contracten

  het uitwerken van een concreet programma

  het uitwerken van de promotie voor het programmaonderdeel dat tot het werkterrein behoort

  de opvolging van de uitvoering en de toegewezen budgetten

  het mee-ontwikkelen van een globaal beleidsplan voor het cultuurcentrum specifiek op het vlak van het eigen werkterrein

  het coördineren van en het geven van opdrachten met betrekking tot het eigen werkterrein aan het administratief en technisch personeel in overleg met de cultuurfunctionaris-directeur

  het bewaken van de kwaliteit en de kwantiteit van de geleverde diensten

  het zorg dragen voor een optimale interne communicatie onder meer door het informeren van medewerkers over hun taken en verantwoordelijkheden

  het motiveren van de medewerkers om een blijvende bijdrage te leveren aan de organisatie

  het rapporteren aan de cultuurfunctionaris-directeur, het verzorgen van de contacten met de cultuurbeleidscoördinator, de stadssecretaris, de burgemeester of de verantwoordelijke schepen(en), met andere diensten en met derden.

  het uitvoeren van diverse opdrachten opgelegd door de cultuurbeleidscoördinator, de cultuurfunctionaris-directeur, de algemeen directeur en het college van burgemeester
  en schepenen

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-25