Diensthoofd archief

Het Stadsarchief van Leuven bewaart, beheert, ontsluit en valoriseert op een kwaliteitsvolle manier het archief van de stad Leuven, van zijn inwoners en van organisaties en verenigingen die er gevestigd zijn. Het Stadsarchief betrekt bij haar werking een zo breed en divers mogelijk publiek. Het organiseert zelf activiteiten, neemt deel aan stadsbrede evenementen en aan projecten met verschillende partners. Het maakt deel uit van verschillende netwerken op lokaal, regionaal en Vlaams niveau. In nauwe samenwerking met de Erfgoedcel Leuven en binnen het kader van het Erfgoedlabo Leuven is Het Stadsarchief ook partner bij het ontwikkelen en uitvoeren van een lokaal en regionaal cultureel erfgoedbeleid.

  • Stad Leuven, Leuven
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 20/6/2018

Over deze job

Als diensthoofd leid je de afdeling archief (ongeveer 6 VTE en ongeveer 75 vrijwillige medewerkers). Je organiseert en coördineert de beleidsuitvoering en concretiseert de strategische doelstellingen voor je dienst in overleg met de directeur cultuur. Je gaat samenwerkingen aan en zoekt de juiste partners om de werking van het archief verder uit te bouwen. Je werkt nauw samen met de collega’s van Erfgoedcel Leuven, de collega’s van de directie cultuur en andere directies binnen de stad en vele andere relevante externe partners van Het Stadsarchief. Je zorgt voor een kwaliteitsvolle dienstverlening naar de stadsdiensten en externe klanten (onderzoekers, studenten, genealogen…), afgestemd op de behoeften en vragen.

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-30