Directeur algemeen beleid - Beeldende kunsten

Stad en OCMW Ieper streven naar een hoogstaande dienstverlening op maat van onze burgers, bedrijven en bezoekers, en dit op alle beleidsdomeinen die aan onze organisatie zijn toevertrouwd. Samen gaan we voluit voor een warme, sociale stad waar het aangenaam leven is in een groene omgeving, en waar jong en oud zich thuis voelen. We richten de blik resoluut op de toekomst zonder ons rijke verleden uit het oog te verliezen. We gaan verantwoordelijk en respectvol om met elkaar en duurzaam met de middelen die ons worden aangereikt. Op die manier willen we verder uitgroeien tot een levendige, bruisende stad die alle ruimte geeft aan creatieve en innovatieve ideeën. Een stad waar we allemaal fier op kunnen zijn.

  • Dé Academie - Stad Ieper, Ieper
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 18/9/2018

Over deze job

U neemt op efficiënte en doelgerichte wijze leiding in dé Academie. Conform het artistiek-pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan, staat u in voor de optimale werking van de onderwijsinstelling en in het bijzonder van de afdeling beeldende kunsten. Het voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het gemeentelijke onderwijsbeleid inzake DKO behoort tot uw kerntaken. U geeft uitvoering aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan de onderwijsinstelling en bewaakt proactief de kwaliteit van de werking. U ontwikkelt het beleidsvoerende vermogen van de onderwijsinstelling en zet dé Academie binnen de sector van het kunstonderwijs op de kaart.

Bijkomende info

Gepost op 2018-08-31