Directeur

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen is een archief en onderzoekscentrum, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling. Het verzamelt, bewaart en ontsluit vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie het cultureel erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in de brede historische, geografische en thematische context.

  • ADVN, Antwerpen
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 27/8/2018

Over deze job

We zoeken iemand die in staat is het ADVN daarbij te leiden, in relatie tot de stakeholders en in samenwerking met de bestuursorganen, de adviesraden en de medewerkers van de organisatie. De kandidaat is vertrouwd met het coördineren en aansturen van een groep en heeft oog voor het zakelijk beheer van de organisatie. De diverse aspecten van de erfgoedwerking zijn de kandidaat niet vreemd. Dat geldt ook inzake het themaveld (Vlaamse beweging, nationale bewegingen, nationalisme), voor het wetenschappelijk onderzoek en over de erfgoedgemeenschappen van het ADVN. Ten slotte staat de directeur open voor internationale werking.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-14