Directeur vrije tijd

  • Gemeente Dilbeek, Dilbeek
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 27/5/2018

Over deze job

De directeur vrije tijd is halftijds personeelslid van de EVA-vzw Cultuur & Samenleven Dilbeek en halftijds van de EVA-vzw Sport & Gezondheid Dilbeek. Hij/zij rapporteert enerzijds aan de vzw-organen en anderzijds aan de gemeentesecretaris (algemeen directeur).

  • Bijdragen aan het definiëren van strategisch beleid: volgen van en anticiperen op maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot lokale besturen en tot vrijetijdsaspecten, input voor strategie leveren en beleid voorbereiden, formeel overleg met bestuursleden opzetten, organiseren van (burger)participatie en context creëren voor co-creatie,..
  • Vertalen van beleid en strategie door organisatieprincipes in het beleid van de stroom vrije tijd te integreren, integratie-bevorderende maatregelen in functie van de evolutie naar 1 EVA-vzw nemen,..
  • Initiëren, (laten) uitwerken, implementeren en monitoren van beheersmechanismen door werkingsmodellen en organisatiestructuren te ontwikkelen en te definiëren in functie van de coherentie van de stroom, proces/projectmanagementsystemen en – methodes aanreiken,..
  • Leiden, coachen en coördineren: gesprekken met medewerkers voeren, overleg initiëren, de waarden en het organisatiekompas laten leven,..

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-14