Docent Grafisch Ontwerp - Letterontwerp (50%)

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

  • Luca School of Arts, Gent
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 19/8/2018

Over deze job

  • Je verstrekt onderwijs en begeleidt studenten in hun studies en onderzoek op bachelor-, master- en doctoraatsniveau.
  • Je staat in voor de atelierwerking van Grafisch ontwerp en/of gemeenschappelijke, ondersteunende artistieke opleidingsonderdelen in de bachelor- en masteropleiding Beeldende kunsten. Je bent mee verantwoordelijk voor de verdere uitbouw en actualisering van deze opleidingsonderdelen.
  • Binnen de afstudeerrichting Grafisch ontwerp sta je in voor letterontwerp, scripting en programmeren; je bent mee verantwoordelijk voor het bestendigen van de bestaande traditie en het verder ontwikkelen van de specifieke expertises die de opleiding op het vlak van typografie heeft opgebouwd.
  • Daarbij ga je uit van het auteurschap van de studenten, gekenmerkt door authenticiteit, oorspronkelijkheid, intu├»tie en verbeelding, en je ondersteunt hen in het ontwikkelen van een kritische, nieuwsgierige, experimenterende en onderzoekende attitude.
  • Als ontwerper en onderzoeker draag je bij tot de ontwikkeling en beoefening van de artistieke praktijk, via je persoonlijke ontwerppraktijk en via onderzoek in de kunsten. Hiertoe werk je binnen de onderzoekseenheid “Image” samen met zowel interne als externe partners. Je bent bereid je expertise in te zetten voor maatschappelijke dienstverlening.
  • Je neemt organisatorische en administratieve taken op in functie van het onderwijs en/of onderzoek, en ter ondersteuning van de werking en het beleid van de opleiding, de onderzoekseenheid en/of de faculteit.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-18