Docent theoretische opleidingsonderdelen

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

  • Luca School of Arts, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 23/8/2018

Over deze job

  • Je bent in staat een lesopdracht op te nemen m.b.t. pedagogische opleidingsonderdelen en kan daarbij ook de link maken met artistieke componenten;
  • Je neemt deel aan het lopende onderzoek binnen de opleiding en initieert ook zelf nieuwe onderzoeksprojecten;
  • Je draagt verantwoordelijkheid voor de eigen les- en onderzoeksopdracht en bent ook in staat om een ruimere, co√∂rdinerende verantwoordelijkheid binnen de opleiding op te nemen;
  • Je volgt de nieuwste ontwikkelingen op m.b.t. het eigen vakgebied en, meer algemeen, m.b.t. de lerarenopleiding in Vlaanderen.

Bijkomende info

Gepost op 2017-07-18