Docent Vrije kunsten – Mixed Media

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

  • Luca School of Arts, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 19/8/2018

Over deze job

  • Je verstrekt onderwijs en begeleidt studenten in hun studies en onderzoek op bachelor-, master- en doctoraatsniveau.
  • Je bent actief titularis van opleidingsonderdelen die ingaan op onderwerpen als mixed media, nieuwe media, participatieve kunst, het sociaal-artistieke veld, interdisciplinaire artistieke samenwerking, performancekunst en scenografie. Je leidt en draagt atelierwerking in de afstudeerrichting Vrije kunsten, en staat in voor de inrichting en actualisering van gemeenschappelijke, ondersteunende artistieke opleidingsonderdelen. Daarbij ga je uit van het auteurschap van de studenten, gekenmerkt door authenticiteit, oorspronkelijkheid, intuïtie en verbeelding, en je ondersteunt hen in het ontwikkelen van een kritische, nieuwsgierige, experimenterende en onderzoekende attitude.
  • Als kunstenaar en onderzoeker draag je bij tot de ontwikkeling en beoefening van de artistieke praktijk, via je persoonlijke artistieke praktijk en via onderzoek in de kunsten. Hiertoe werk je binnen de onderzoeksgroep “Art, Space and Context” van de onderzoekseenheid “Image” samen met zowel interne als externe partners. Je leidt en coördineert onderzoeksprojecten. Je bent bereid je expertise in te zetten voor maatschappelijke dienstverlening.
  • Je neemt organisatorische en administratieve taken op in functie van het onderwijs en/of onderzoek, en ter ondersteuning van de werking en het beleid van de opleiding, de onderzoekseenheid en/of de faculteit.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-18