Dossierverantwoordelijke stafdienst infrastructuur

Departement Cultuur, Jeugd en Media staat in voor de voorbereiding, de opvolging en de evaluatie van het Vlaamse beleid betreffende cultuur, jeugd en media en voor de opvolging van beleidsitems die raakpunten hebben met andere departementen. Departement Cultuur, Jeugd en Media heeft als missie: Als Vlaamse overheidsorganisatie werken wij aan een creatief en open Vlaanderen waar iedereen, op zijn manier, cultuur kan beleven.

  • Vlaamse overheid - Departement Cultuur, Jeugd en Media, Brussel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 26/10/2018

Over deze job

Je staat in voor het analyseren en verwerken van binnenkomende aanvragen i.v.m. investeringssubsidies in het kader van het energiezuiniger en toegankelijker maken van culturele infrastructuur. Dit om omtrent deze aanvragen een voorstel van beslissing te kunnen formuleren, conform met procedures, regelgeving, normen, budgettaire beperkingen e.d. en binnen de doelstellingen van het beleid. Je staat eveneens in voor het verwerken van de aanvragen in het kader van de energielening Cultuur en Jeugd.

Bijkomende info

Gepost op 2018-10-08