Erfgoedmedewerker

Erfgoedcel Land van Dendermonde maakt deel uit van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Cultuurdijk en werd in 2012 opgericht met steun van de Vlaamse overheid en 9 gemeenten (Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele). Als erfgoedcel zetten we ons in om groot en klein warm te maken voor het verleden en erfgoed in het historische Land van Dendermonde. Dit doet we door het cultureel erfgoed in kaart te brengen en zichtbaar te maken voor het grote publiek. We helpen erfgoedprofessionals en -vrijwilligers bij het realiseren van hun projecten en gaan samen met hen op zoek naar de beste manieren om het erfgoed te bewaren en beheren. Daarnaast zetten we, in samenwerking met erfgoedorganisaties en gemeentebesturen, allerhande projecten op poten voor het publiek.

  • Erfgoedcel Land van Dendermonde, Dendermonde
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 20/6/2018 12:00

Over deze job

  • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het project “Honderd jaar Eerste Wereldoorlog”.
  • Je bent verantwoordelijk voor de opvolging van het project “Volksverhalen, liedjes en dialecten”.
  • Je ondersteunt de erfgoedconsulent bij de vormgeving en realisatie van een pop-up tentoonstelling rond Dendermonds architect Emanuel Hiel.
  • Je werkt mee aan een educatief pakket op maat voor een van de gemeenten uit het werkingsgebied. Daarnaast wordt het overkoepelende educatieve programma gepromoot.
  • Je staat in voor de communicatie van de erfgoedcel (persberichten schrijven, contacten met de pers onderhouden, updates facebook, onderhoud website en versturen digitale nieuwsbrief).
  • In voorbereiding van het actieplan voor 2019 denk je mee projectinitiatieven uit om feesttradities in het Land van Dendermonde in de kijker te zetten.
  • Je bent verantwoordelijk voor de digitalisering van erfgoed en de heroriëntering van de digitale beeldbank

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-31