Investment and relationship manager - Tax shelter

Casa Kafka Pictures, filiaal van de RTBF en haar reclameregie RMB, behoort tot de top in de Belgische Tax Shelter bemiddelingsmarkt. Zij financiert producties in de audiovisuele en podiumkunsten sector en biedt een veilig investeringsproduct aan Belgische bedrijven. Casa Kafka Pictures vormt een belangrijke link tussen producenten en investeerders en is een echte sleutelpersoon in de verschillende stappen van een Tax Shelter investering waar ze dankzij gericht en gespecialiseerd advies een continue begeleiding van de investeringen garandeert. Sinds 2009 haalt Casa Kafka Pictures fondsen op in nauwe samenwerking met Belfius Bank. Gesterkt door belangrijke waarden als ethiek, integriteit en betrouwbaarheid, verzekert Casa Kafka Pictures een – zichtbare, waardevolle en duurzame – bijkomende dimensie voor de investeerders: die van de Belgische film en podiumkunsten.

  • Casa Kafka Pictures, Brussel
  • Type: Voltijds

Over deze job

U bent de belangrijkste beheerder van de investeringsportefeuille waarbij u nauw samenwerkt met de verschillende zakenaanbrengers van Casa Kafka Pictures: Belfius bank, alsook de investeerders en commerciëlen die rechtstreeks met Casa Kafka Pictures werken.

U stimuleert de netwerken, u garandeert de coördinatie en opvolging van het commerciële contact, u ontwikkelt en activeert de investeringsportefeuille van Casa Kafka Pictures. Uw fiscale kennis staat u toe om het juiste investeringsadvies per klant te formuleren. U bent eveneens verantwoordelijk voor de Tax Shelter presentaties bij de verschillende commerciële targets. In dit kader is het key dat u naast een commerciële fiscale insteek als het ware ook een product marketing approach bewerkstelligt. U ontwikkelt lange-termijn relaties met elk van uw klanten.

Intern gaat u de aanvragen van bankiers en klanten centraliseren en vertalen en garandeert u een optimale opvolging van A tot Z van de lopende contracten. U beheert het volume van de opgehaalde fondsen zodat ze tegemoetkomen aan de vraag van de productiehuizen. U zorgt voor een optimale reportering en planning en bereidt de fondsenwervingen voor in nauwe samenwerking met de verschillende departementen.

U beheert de communicatie van het bedrijf en maakt hiervoor gebruik van de verschillende communicatiedragers, zowel online als offline. U definieert de communicatieaanpak en verspreidt deze doorheen de verschillende dragers zoals de website, Facebook en andere sociale media kanalen. U ontwikkelt nieuwe communicatiemiddelen en beheert de publieke relaties en de aanwezigheid op evenementen.

Bijkomende info

Gepost op 2018-08-01