Lector vakdidactiek en atelierbegeleider

Hogeschool PXL is een toonaangevende en sterk groeiende Hogeschool met 9000 studenten (junior collega’s) en 1000 collega’s. Naast bachelor-, master- en bachelor-na-bacheloropleidingen zullen we vanaf 1/9/2019 ook graduaatsopleidingen inrichten. In het dynamisch netwerk van Hogeschool PXL dagen we elke partner vandaag uit om samen de toekomst te ontwerpen. Doordrongen van identiteit en praktijk leiden we ondernemende, geëngageerde, creatieve professionals en kunstenaars op. We werken samen aan oplossingen met organisaties in onderzoek en dienstverlening. We claimen excellentie in een innovatieve en multidisciplinaire omgeving die vlotheid en tegelijk serieus uitstraalt. De opleiding beeldende kunsten van PXL-MAD School of Arts, is een academische opleiding die zowel bachelor- als masterdiploma’s aflevert. Binnen deze opleiding onderscheiden zich 3 afstudeerrichtingen: Juweelontwerp en Edelsmeedkunst, Grafisch Ontwerp en Vrije Kunsten (met de hoofdateliers Painting, Printmaking, Sculpture & Installation, Ceramics en Open Lab: Senses, Concept and Performance). De specifieke lerarenopleiding aan PXL-MAD, School of Arts, leidt studenten in de beeldende kunsten, audiovisuele kunsten en productdesign op tot kunstleerkrachten met lesbevoegdheid in verschillende onderwijsniveaus. Met het diploma kunnen de studenten terecht in het hele onderwijsveld (leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor volwassenenonderwijs) en in de kunsteducatieve sector. Na de opleiding kunnen studenten in het onderwijs aan de slag, al dan niet in combinatie met een artistieke carrière.

  • PXL-MAD, Hasselt
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 20/6/2018

Over deze job

Voor de specifieke lerarenopleiding aan PXL-MAD, School of Arts, zijn we op zoek naar een ervaren kunstenaar die het onderwijs een warm hart toedraagt. We willen ons team versterken met een begeesterd kunstenaar die erin slaagt creatieve en artistieke processen bij studenten / leerlingen te ontsluiten op een didactische wijze. Een artistieke geest die een breed scala aan beeldende technieken beheerst om studenten te ondersteunen tijdens atelierbegeleiding.

  • Op basis van het opleidingsbeleidsplan en curriculum de onderwijsopdracht voorbereiden, uitvoeren, evalueren en bijsturen;
  • Je wordt lid van het opleidingsbureau waarin je meedenkt over ontwerp en invulling van de opleiding;
  • Onderwijs- en andere studieactiviteiten in het beoogde vakgebied, gericht op de verwezenlijking van de beoogde doelstellingen inzake kennis, vaardigheden en attitudes bij de studenten;
  • Opleidingsondersteunende taken;
  • Begeleiden van studenten, zowel in het kader van onderwijsopdrachten als tijdens hun stage.

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-28