Marketing director

Vertrekkend vanuit de onweerstaanbare kracht van muziek, theater en dans, gaat Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen dagelijks met een team van meer dan 380 vaste medewerkers aan de slag. Samen brengen we de grote werken uit de opera, ballet- en dansgeschiedenis tot leven alsook hedendaagse creaties en te herontdekken meesterwerken. Onze opdracht: ons publiek ontroeren, inspireren, laten genieten van schoonheid en aanzetten tot reflectie.

 • Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen, Antwerpen
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 26/8/2018

Over deze job

Onze Marketing Director is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, organiseren, plannen en opvolgen van alle activiteiten inzake marketing, digital content, public relations en sponsoring. Binnen het door de directie uitgeschreven kader definieert de Marketing Director mee de visie en strategie teneinde de identiteit en het imago van Opera Ballet Vlaanderen zowel op nationaal als internationaal niveau verder te versterken en de inkomsten en het publieksbereik te maximaliseren. De Marketing Director stuurt direct een team aan van een 10-tal medewerkers.

 • Ontwikkelen van een coherent(e) en duidelijk(e) korte- en langetermijn visie, beleid en strategie voor het marketing departement en dit in overleg met de verschillende andere directies (artistiek, finance, planning …) en rekening houdend met een vernieuwende artistieke visie;
 • Vertalen van het marketingplan naar concrete acties en het opmaken van een concrete planning van de vooropgestelde marketingacties;
 • Opstellen en uitwerken van een strategie om het marketing departement binnen het huis een breder kader te geven en een overkoepelende werking met andere departementen realiseren;
 • De identiteit van het huis verder ontwikkelen en promoten rekening houdend met drie grote pijlers zijnde Publiek & Sales, Brand & Digital en Fondsenwerving;
 • Verantwoordelijk voor Publiek & Sales in de zin van het aantrekken van nieuw publiek, behouden en onderhouden van het bestaand publiek en de abonnees en trachten het engagement van sporadische toeschouwers te versterken;
 • Follow-up, analyse en bijsturing van alle marketing & promotionele activiteiten teneinde de return on investment van de verschillende acties naar de diverse doelgroepen toe te maximaliseren en bij te dragen aan het verhogen van de inkomsten en de loyaliteit van bezoekers.
 • Organiseren, plannen en coördineren van de Front of House werking/Publieksonthaal teneinde een optimale publieksontvangst te garanderen;
 • Opbouwen en uitwerken van Brand & Digital, zorgen voor nieuwe ideeën en realiseren van een creatieve samenwerking waar ruimte is voor talentontwikkeling, experimenteren, participatie, innovatie en educatie;
 • Selecteren, coachen en ontwikkelen van de medewerkers teneinde de competenties, vaardigheden en knowhow optimaal te benutten en te ontwikkelen en als een goed functionerend team te werken.
 • Formuleren en realiseren van de inhoudelijke krachtlijnen van de dienst door het proces inhoudelijk te bewaken teneinde een juiste en volledige communicatie rond de producties te realiseren.
 • Optimaal gebruik maken van hedendaagse digitale middelen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken;
 • Actief deelnemen aan de ontwikkeling van het persbeleid in samenspraak met de persverantwoordelijke, artistieke en zakelijke leiding;
 • Ontwikkelen en implementeren van een strategie rond Fondsenwerving om de missie van het Kunsthuis op de markt te positioneren en meer onafhankelijkheid te verwerven;
 • Ontwikkelen van een lange termijn visie en de vertaling ervan naar concrete activiteiten inzake sponsoring, fundraising en bedrijven werking, in overleg met de directie.
 • Het opzetten van sales targets en samen met het team een strategie bepalen om hier naartoe te werken;
 • Bedenken en uitwerken van nieuwe acties rond “vrienden werking” en deze acties optimaal benutten om aan relatiebeheer en fondsenwerving te doen;
 • Zichzelf continu op de hoogte houden van de evoluties op het gebied van PR, Marketing en Sponsoring, zijn kennis up-to-date houden in functie van de nieuwe ontwikkelingen teneinde zijn geloofwaardigheid te verstevigen door een dienst aan te bieden die continu gebaseerd is op geactualiseerde kennis.
 • Als public relation expert zorgen voor een sterke internationale samenwerking en ervoor zorgen dat Opera Ballet Vlaanderen mee kan fungeren als influencer binnen de internationale context.

Bijkomende info

Gepost op 2018-06-18