Medewerker bovenlokaal en transversaal

De regio Pajottenland & Zennevallei huisvest een rijke culturele omgeving: 13 cultuur- en gemeenschapscentra en 15 dynamische bibliotheken zetten lokaal de bakens uit, waarbij ook het culturele erfgoed de gemeenten aan elkaar rijgt. Dit is de voedingsbodem van een verbindende en fijnmazige cultuurwerking.

  • Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei, Sint-Martens-Bodegem
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 9/9/2018

Over deze job

Binnen de contouren van het nieuwe decreet Bovenlokale Cultuurwerking willen we een extra dimensie aan de bestaande samenwerkingen toevoegen, om deze op een duurzame manier te verankeren.

Concreet zal je (mee)werken aan 3 deelprojecten, waarin we een onmiddellijke publieksimpact van een bovenlokale en transversale werking realiseren en evalueren, alsook bekijken hoe we de verschillende sectoren zichzelf en elkaar kunnen versterken.

  • een gemeenschappelijk dienstreglement voor de bibliotheken,
  • een onderzoek naar een meer vraaggestuurde werking voor cultuur- en gemeenschapscentra,
  • het erfgoedproject Bruegel 2019.

Je wordt hierin ondersteund door de verschillende (sectorale) samenwerkingsverbanden (cc/gc, bibliotheken en erfgoedcel) en hun voorzitters. De projecten die jij mee opvolgt vormen ook een concrete voedingsbodem voor de slaagkans van het traject ‘een Bovenlokale en Transversale werking voor cultuur in de regio P/Z’. Dit traject loopt gelijktijdig met jouw opdracht. We ontwikkelen een sterke bovenlokale en transversale cultuurvisie voor de regio, wat uitmondt in een cultuurnota om in te dienen als Intergemeentelijke Samenwerkingsverband voor Cultuur in het Decreet Bovenlokale Cultuurwerking, oktober 2019. Jij maakt deel uit van de stuurgroep van dit traject.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-23