Medewerker facilitaire dienst (elektriciteit)

Vertrekkend vanuit de onweerstaanbare kracht van muziek, theater en dans, gaat Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen dagelijks met een team van meer dan 380 vaste medewerkers aan de slag. Samen brengen we de grote werken uit de opera, ballet- en dansgeschiedenis tot leven alsook hedendaagse creaties en te herontdekken meesterwerken. Onze opdracht: ons publiek ontroeren, inspireren, laten genieten van schoonheid en aanzetten tot reflectie.

  • Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 19/8/2018

Over deze job

De facilitaire dienst zorgt voor de opera- en balletgebouwen. De ploeg bestaat uit een vijftal mensen per vestiging die samen instaan voor de permanentie, de toegang, het beheer en het onderhoud van het gebouw en de installaties. De facilitaire dienst plant haar activiteiten in functie van de producties en de gehele werking en deze van externe partners die gebruik maken van het gebouw. Naast een aantal algemene taken van de facilitaire dienst waar je mee voor instaat, zijn de specifiek functiegebonden verantwoordelijkheden:

  • onderhoud van de elektrische installaties van de gebouwen;
  • onderhouden van telefonie en communicatieapparatuur;
  • in bedrijf nemen, onderhouden en fouten oplossen in elektrische netten en verdeelkasten en in het elektrisch gedeelte van productie-installaties;
  • instellingen en storingen verhelpen van elektronische aandrijvingen van elektrische machines (gelijkstroomsturingen, frequentieregelingen);
  • mechanisch en elektrisch onderhoud van elektrische machines en hun sturingen;
  • onderhoud en herstelling van elektrische schakelkasten met relais en contactoren.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-05