Medewerker Opleidingsondersteuning (45 %)

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

 • Luca School of Arts, Leuven
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 19/8/2018

Over deze job

Doel van de opdracht : verlenen van operationele en administratieve ondersteuning aan het opleidingshoofd teneinde een efficiënte administratieve dienstverlening te verzekeren.

 • Je verzorgt, in samenspraak met het opleidingshoofd, het docententeam en het studentensecretariaat, de inhoudelijke planning van BA Film;
 • Je volgt het invullen van de planning in SAP op en je bent verantwoordelijk voor dringende wijzigingen en je verzorgt een correcte communicatie i.v.m. de planning naar alle betrokkenen.
 • Je vertaalt en implementeert de missie/visie/strategie van de opleiding, de VTE’s van de opleiding en de opdrachten van de docenten naar een praktisch haalbare planning toe.
 • Je werkt mee aan de bestendiging/uitbouw van een goed functionerende, kwaliteitsvolle opleiding met (inter)nationale uitstraling;
 • Je implementeert de beleidsacties en beslissingen en verzorgt de opvolging en communicatie naar medewerkers en andere actoren;
 • Je bereidt vergaderingen voor (POC, kerngroepen, …),  je stelt verslagen op en je zorgt voor de verspreiding.
 • Je zit (ad hoc) werkgroepen en comités voor over opleidingsgerelateerde thema’s.
 • Je zorgt voor een optimale afstemming met andere ondersteunende diensten. Je deinst er niet voor terug om ook zelf de nodige taken op te nemen.
 • Je bouwt een breed, sterk netwerk van contacten uit met partners binnen en buiten de hogeschool voor het opzetten van samenwerkingsverbanden.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-18