Medewerker opleidingsondersteuning BA Fotografie

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

 • LUCA School of Arts, Brussel
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 19/8/2018

Over deze job

Doel van de opdracht : verlenen van operationele en administratieve ondersteuning aan het opleidingshoofd teneinde een efficiënte administratieve dienstverlening te verzekeren.

 • Administratief:
  • Je ondersteunt het opleidingshoofd en de opleiding in het algemeen in administratieve taken zoals: Planningsvoorbereiding, opvolging mailverkeer van de opleiding, vergaderingen voorbereiden en verslagen noteren, administratie rond aankopen en boekingen verzorgen,…
  • Je werkt mee aan de bestendiging/uitbouw van een goed functionerende, kwaliteitsvolle opleiding met (inter)nationale uitstraling;
  • Je implementeert de beleidsacties en beslissingen en verzorgt de opvolging en communicatie naar medewerkers en andere actoren;
 • Je vormt de schakel tussen de opleiding en het culturele veld:
  • Je legt in samenwerking met het opleidingshoofd en de lesgevers  contacten, je faciliteert tentoonstellingen en andere projecten van de opleiding, je werkt mee aan samenwerkingsverbanden tussen de opleiding en andere spelers.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-22