Medewerker pilootproject waarderen van immaterieel cultureel erfgoed

Werkplaats immaterieel erfgoed is een organisatie in het cultureel-erfgoedveld in volle beweging: We combineren de ervaring uit het voormalige tapis plein vzw (tot 2017) dat als expertisecentrum focuste op erfgoedparticipatie en immaterieel cultureel erfgoed, met nieuwe ambities voor de toekomst. In het licht van het nieuwe cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse overheid is de organisatie kandidaat om vanaf 2019 in Vlaanderen de werking voor immaterieel cultureel erfgoed op te nemen.

  • Werkplaats immaterieel erfgoed, Brugge
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 20/9/2018

Over deze job

Werkplaats immaterieel erfgoed is voor het project waarderen van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) op zoek naar een energieke collega-projectmedewerker met ervaring, die op korte termijn van start kan gaan.

In het licht van het vernieuwde cultureel-erfgoedbeleid en het nieuwe decreet1 wordt sterk ingezet op een geïntegreerde cultureel-erfgoedwerking met aandacht voor immaterieel én materieel cultureel erfgoed. In 2017 werd bovendien een oproep pilootprojecten waarderen van cultureel erfgoed gelanceerd door de Vlaamse overheid. Het project waarvoor deze vacature wordt bekendgemaakt, is een vervolg op het pilootproject ‘waarderen van immaterieel cultureel erfgoed’.2 In het eerste projectjaar werden de theoretische verkenning en praktijkonderzoek gerealiseerd rond waarderen van ICE. Daaruit werd de basisfilosofie rond een participatieve waarderingsmethode voor ICE op punt gesteld, en er werd een set personae ontwikkeld die de diversiteit in het waarderen van erfgoed naar voren brengt. Deze projectresultaten zijn in een projectrapport uitgeschreven en gebundeld (momenteel in uitvoering). De hoofddoelstelling van dit vervolgproject (fase 2) wordt nu het op punt stellen van een volwaardige, en handig inzetbare, waarderingsmethodiek rond immaterieel erfgoed voor heel uiteenlopende groepen van betrokkenen in het werkveld in Vlaanderen.

Bijkomende info

Gepost op 2018-08-31