Medewerker publiekswerking

Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen is een intergemeentelijk samenwerkingsverband, opgericht door de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie. Binnen Cultuurnetwerk Kempen wordt er intergemeentelijk samen gewerkt rond bibliotheekbeleid, cultuurbeleid, cultureel erfgoed (erfgoedcel k.ERF) en onroerend erfgoed (IOED k.ERF).

  • Cultuurnetwerk Kempen, Geel
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 25/5/2018

Over deze job

  • Je zet inspirerende publieksprojecten op en coördineert educatieve initiatieven rond het cultureel en onroerend erfgoed van de regio.
  • Je verkent de noden van het vrijwilligersveld in de regio en formuleert een passend aanbod voor die noden.
  • Je bent verantwoordelijk voor de eerstelijnszorg naar het brede publiek en onze erfgoedzorgers (loketfunctie, opvolgen van het subsidiebeleid, doorverwijsfunctie,…).
  • Je werkt mee aan de uitbouw van het kennisknooppunt en expertisenetwerk dat zowel IOED k.ERF als erfgoedcel k.ERF willen zijn.
  • Je communiceert zeer helder en open naar je collega’s binnen IOED k.ERF, Erfgoedcel k.ERF, Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete en de Raad van Bestuur van Cultuurnetwerk Kempen.
  • Je zorgt voor administratieve ondersteuning binnen projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen.

Bijkomende info

Gepost op 2018-04-25