Officemanager

De vzw Kempens Landschap werd in 1997 opgericht door het Provinciebestuur van Antwerpen en een 40-tal gemeenten met als doel het veiligstellen voor de toekomst van waardevolle Kempense landschappen en open ruimten en de daarbij horende culturele goederen. Het werkingsveld van Kempens Landschap omvat 65 gemeenten in de provincie Antwerpen. Statutair is dit verwoord als ‘verwerving, bescherming, valorisatie en gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen. Tevens omvat het de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en de publieksgerichte openstelling van openmonumenten in het bezit van de vereniging’.

  • vzw Kempens Landschap, Putte
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 28/9/2018

Over deze job

Als officemanager heb je verantwoordelijkheden op vlak van procesmanagement en heb je
algemene taken ter ondersteuning van de directeur. Daarnaast heb je verantwoordelijkheden op
vlak van projectwerking, waarbij je de projectmedewerkers ondersteunt in de uitwerking van
diverse projecten.

Bijkomende info

Gepost op 2018-08-16