Onderzoeker

De opleiding beeldende kunsten van PXL-MAD is een academische opleiding die zowel bachelor- als masterdiploma’s aflevert. Het academiseringsproces heeft de opleiding duidelijk aanwijsbaar in een nieuwe dynamiek gebracht waarin de zoektocht naar onderzoek in de kunsten boeiende discussies op gang bracht. Het onderzoekskader wordt gevormd door een onderzoeksgroep MAD-Research in samenwerking met de Universiteit Hasselt. Daarnaast staat een team van professioneel actieve kunstenaars/ontwerpers garant voor de implementatie van het beroepsspecifieke, artistieke luik van de opleiding die daardoor is ingebed in het Vlaamse en internationale landschap. De intense samenwerking met kunstencentra en andere hogescholen is hierbij van strategisch belang. De combinatie van dit alles zorgt voor een goede voedingsbodem, waarin studenten worden opgeleid tot niet-wereldvreemde kunstenaars/ontwerpers.

  • PXL-MAD, Hasselt
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 15/8/2018

Over deze job

De onderzoeker ontwikkelt een leerlijn maatschappelijke kwetsbaarheid / diversiteit die past binnen het curriculum van de Educatieve master beeldende kunsten. Deze leerlijn is geënt op de visie van hogeschool PXL en PXL-MAD. Daarnaast worden in deze leerlijn de doelstellingen uit de hogeschoolbrede leerlijn internationaal en intercultureel handelen geïntegreerd.

  • Het uitvoeren van een eigen individueel onderzoek m.b.t. maatschappelijke kwetsbaarheid / diversiteit in het onderwijs in de kunsten. Dit onderzoek biedt het curriculum van de educatieve master in de kunsten wetenschappelijke onderbouwing en kennis zodat zowel docenten als studenten kunnen inspelen op de noden / wensen van de diverse samenleving in de toekomst.
  • Het opstellen van een onderzoeksrapport met als onderdelen een literatuurstudie, kwalitatief onderzoek (focusgroepen, vragenlijsten, interviews,…) en de beschrijving van een mogelijke leerlijn.
  • De ontwikkeling en beschrijving van een leerlijn maatschappelijke kwetsbaarheid / diversiteit. Deze wordt uiteindelijk geïmplementeerd in het curriculum van de educatieve master.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-13