Onderzoeksbegeleider

Het HISK organiseert in Vlaanderen postacademisch onderwijs op het gebied van beeldende en audiovisuele kunst. Het biedt jonge kunstenaars uit binnen- en buitenland gedurende twee jaar werkruimte en pedagogische begeleiding aan. De internationale en cultureel diverse samenstelling van de groep kunstenaars zorgt voor kruisbestuivingen en dialogen. Het brede aanbod van internationale gastdocenten (kunstenaars, curatoren, critici, theoretici,...) biedt een kader waarbinnen de kunstenaars zich kritisch leren verhouden tot hun eigen werk. Door het unieke concept van het HISK kunnen de kunstenaars investeren in het onderzoek van hun werk in een ruime artistieke, culturele en maatschappelijke context.

  • Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Gent
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 1/8/2018

Over deze job

  • Inhoudelijk vormgeven en aansturen van een kennis- en uitwisselingsplatform voor (kandidaat)-doctorandi in de beeldende kunst
  • Theoretisch en inhoudelijk begeleiden van de HISK kandidaat-laureaten, de HISK alumni en de doctorandi in de beeldende kunst
  • Uitwerken van een jaarprogramma voor universitaire studenten – masters in de wetenschappen aan het HISK waarbij inhoudelijke samenwerking met de HISK-kandidaat-laureaten centraal staat.
  • Uitwerken van een programma met lezingen en gastdocenten in diverse wetenschapsterreinen gerelateerd tot de meest actuele problematieken van de beeldende kunst.
  • Het HISK uitbouwen tot een internationaal kennis- en onderzoekscentrum met betrekking tot hedendaagse beeldende kunst

Bijkomende info

Gepost op 2018-06-28