Polyva­lente technicus

Kunsten­cen­trum nona ondersteunt -vaak jonge- theater­ma­kers, choreo­grafen, musici en beeldende kunste­naars bij de creatie van nieuw werk. Daarnaast toont nona een selectie markante voorstel­lingen en jazzcon­certen uit binnen- en buiten­land. Vaste partners in crime zijn het befaamde theater­ge­zel­schap Abattoir Fermé onder leiding van regisseur Stef Lernous en Voetvolk, de gelauwerde dansgroep rond danseres/​choreo­grafe Lisbeth Gruwez en componist/​muzikant Maarten Van Cauwen­berghe. Kunsten­cen­trum nona is anno 2018 een verhaal van groei: de interna­ti­o­naal gerenom­meerde Contour Biennale maakt nu integraal deel uit van de werking. In het najaar start de 9e editie. In 2019 wordt een volledig nieuwe zaal in gebruik genomen, wat een verdub­be­ling van de werkruimte betekent.

  • Kunsten­cen­trum nona, Mechelen
  • Type: Freelance
  • Deadline: 5/8/2018

Over deze job

  • Je werkt in een klein team aan de techni­sche realisatie van uiteen­lo­pende eigen produc­ties en receptieve voorstel­lingen uit diverse kunstdis­ci­plines: dansvoor­stel­lingen, concerten, theater­pro­duc­ties en beeldende kunst. In de zalen van nona en op locatie.
  • Je vraagt techni­sche fiches op bij gezelschappen en overlegt de techni­sche mogelijk­heden in functie van de zaal.
  • Je helpt mee met het laden en lossen van decors, opbouw en afbraak van voorstel­lingen en concerten, bediening van licht en geluid.
  • Sporadisch ga je mee op tournee voor reisvoor­stel­lingen van produc­ties die in nona gemaakt zijn.
  • Tussen­door besteed je aandacht aan onderhoud en kleine herstel­lingen aan de theater­tech­ni­sche uitrus­ting van nona.
  • Je werkt onder leiding van de chef techniek die jarenlange ervaring met je deelt.

Bijkomende info

Gepost op 2018-06-14