Praktijklector plastische opvoeding

 • Arteveldehogeschool, Gent
 • Type: Voltijds
 • Deadline: 16/8/2018

Over deze job

 • Je maakt deel uit van het opleidingsteam van de opleiding Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool. 
 • Je begeleidt studenten in het verwerven van kennis en inzichten, vaardigheden, attitudes en competenties in de opleidingsonderdelen vakstudie plastische opvoeding in o.a. volgende inhouden:
  • basisvaardigheden waarnemingstekenen, perspectieftekenen, modeltekenen.
  • klassieke media zoals: boetseren, tekenen/schilderen, collage, monotype, fotografie, gips.
 • Je bent betrokken in stage- en bachelorproefbegeleiding.
 • Voor gedetailleerde informatie over de inhouden van de opleidingsonderdelen raadpleeg de ECTS-fiches.
 • Je functie houdt in: 
  • realiseren van hoorcolleges, werkcolleges en studiebezoeken,
  • voeren van begeleidingsgesprekken,
  • beoordelen van taken, 
  • examineren, 
  • observeren van studenten in praktijk en stage, 
  • mondelinge en schriftelijke feedback geven aan studenten,
  • begeleiding van studenten bij het schrijven van hun bachelorproef.
 • Je werkt samen met collega’s in de vakgroep plastische opvoeding en het opleidingsteam.
 • Als lid van het team neem je ook taken in het kader van opleidingsondersteuning op: vergaderingen, examentoezichten, adviesgesprekken met studenten en infodagen.
 • Je rapporteert aan de vakgroepvoorzitter en de opleidingsdirecteur.
   

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-10