Praktijklector Postproductie BA Film TV Video (20%)

LUCA School of Arts (LUCA) is een onderwijs- en onderzoekomgeving waarbinnen creatief talent zich artistiek, uitvoerend en technisch kan ontplooien en ontwikkelen. Zij bevordert zowel het beoefenen van kunst en het creatief ontwerpen als het ontwikkelen van vernieuwende inzichten. Zij ontplooit een breed palet aan opleidingen met een verscheidenheid aan keuzemogelijkheden en specialisaties. Dit opleidingsaanbod omvat professionele, academische en voortgezette opleidingen. LUCA verzamelt de academische opleidingen Productdesign, Audiovisuele & Beeldende Kunsten en Muziek & Drama en de professionele opleidingen Beeldende vormgeving, TV Film, Foto, Interieurvormgeving en Bouwkunde.

 • Luca School of Arts, Leuven
 • Type: Deeltijds
 • Deadline: 15/8/2018

Over deze job

Het didactisch en inhoudelijk begeleiden van studenten BA Film-TV-Video

 • Leermiddelen: Het ontwikkelen en bijwerken van vooral schriftelijk studiemateriaal. Het ontwikkelen van didactische oefeningen en formuleren van practica en opdrachten.
 • Eindwerken : Aanbrengen, begeleiden en opvolgen van eindwerken als promotor 3film. 
 • Evaluatie : Het afnemen van examens en het toepassen van andere evaluatievormen conform het contract met de student en volgens het huidige stramien van de praktijkjury’s. Het voeren van een correcte administratie m.b.t. de examenresultaten.
 • Begeleiding en remediering van studenten : actief meewerken aan de studiebegeleiding van de student, de nabespreking van de toetsen en examens.
 • Professionalisering : Het bijhouden van de nieuwste ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied door zelfstudie, lectuur, bijscholing, enz. Ontwikkelingen volgen op didactisch vlak en met betrekking tot de nieuwe leermiddelen.
 • Curriculumontwikkeling : Actief meewerken aan de curriculumcommissies en de samenstelling van het programmaboek en de ECTS-fiches.
 • Onderwijsondersteuning : Vervangen van een collega indien nodig. Toezicht bij de examens van collega’s. Ondersteuning van de instroombegeleiding en de communicatie naar abituriënten (Vb: infobeurzen, infobrochures)
 • Organisatie en begeleiding van studiebezoeken en seminaries in het kader van de onderwijsopdracht.

Bijkomende info

Gepost op 2018-07-18