Productieassistent tentoonstellingen

De Sint-Lukasgalerie Brussel vzw is een kleinschalige Vlaamse kunstorganisatie in Brussel. Sinds 1979 fungeert ze als platform voor nieuwe ontwikkelingen in de beeldende en audiovisuele kunst in Vlaanderen maar ook daarbuiten. Ze geeft jong talent kansen door het ondersteunen van recent afgestudeerde kunstenaars bij hun eerste stappen in het kunstenveld. Ze is actief in Brussel, maar ook daarbuiten. De eigen tentoonstellingsruimte is op de Paleizenstraat 116 te 1030 Brussel.

  • Sint-Lukasgalerie Brussel vzw, Brussel
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 30/9/2018

Over deze job

De productieassistent ondersteunt de projectleider bij het opzetten en uitvoeren van projecten, dit zowel logistiek als administratief.

  • Je verzorgt de administratie van de tentoonstelling (bruiklenen, verzekeringen, …)
  • Je ondersteunt de projectleider bij de interne informatiedoorstroming naar de collega’s.
  • Je werkt mee aan de opbouw van tentoonstellingen.
  • Je organiseert de transporten.
  • In een beurtrol neem je permanenties in de tentoonstellingen op.
  • Je springt de collega’s bij wanneer nodig.

Bijkomende info

Gepost op 2018-09-04