Productiecoördinator

Musica, Impulscentrum voor Muziek, is een binnen het Kunstendecreet werkende organisatie met een (inter-)nationale werking. Musica inspireert tot een bewuste en avontuurlijke omgang met klank en muziek. Vanuit de professionele kunsten bouwen we bruggen naar het onderwijs, de welzijnssector en het brede socioculturele veld. Met de vinger aan de pols van de samenleving streven we naar een kwaliteitsvolle muziekparticipatie voor iedereen, ongeacht leeftijd, culturele of sociale achtergrond.

  • MUSICA, Neerpelt
  • Type: Voltijds
  • Deadline: 1/6/2018

Over deze job

Als projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de planning, opvolging en evaluatie van onze projecten. Je zorgt dat deze binnen de krijtlijnen van de organisatie, van de gestelde deadlines en de budgetten gerealiseerd worden.

  • opvolgen van het projectbudget 
  • opstellen van een planning, stappenplan en draaiboek zodat duidelijk wordt op welke manier, binnen welke timing en door wie het project kan uitgevoerd worden
  • opstellen, uitvoeren en opvolgen van een logistiek plan (vervoer, catering, materialen, …)
  • contacteren en informeren van interne en externe medewerkers betrokken bij de realisatie van de projecten
  • contracten voorbereiden met externe medewerkers
  • evalueren van de concrete organisatie met betrokkenen

Bijkomende info

Gepost op 2018-05-09