Projectmedewerker tentoonstellingen en publicaties

Het Vlaams Architectuurinstituut is het sectorinstituut voor hedendaagse architectuur. Het wil het publiek attent maken op het belang van een goed ontworpen leefomgeving. Het VAi stimuleert ook het maatschappelijke debat omtrent het ontwerp van gebouwen en steden en verspreidt kennis over architectuur uit Vlaanderen en Brussel. Het VAi beheert een belangrijke collectie architectuurarchieven en maakt die toegankelijk voor onderzoek en publiekswerking.

  • Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen
  • Type: Deeltijds
  • Deadline: 26/5/2018

Over deze job

  • Inhoudelijke ondersteuning en voorbereiding voor publicaties, tentoonstellingen, lezingen en symposia.
  • Freelancemedewerkers (redacteurs, auteurs, vertalers, vormgevers, scenografen, transport, … ) contacteren en aansturen.
  • Opvolgen van de productie van de publicaties en tentoonstellingen.
  • Teksten schrijven, bijdragen van medewerkers becommentariëren en redigeren, bijhorend beeldmateriaal opvragen.
  • Ondersteuning communicatie (beeldmateriaal verzamelen, tekst aanleveren).
  • Ondersteuning planning en begroting opkomende publicaties en tentoonstellingen.
  • Internationale publicaties, lezingen en ontwikkelingen in het vakgebied opvolgen in functie van een relevante werking voor Vlaanderen.

Bijkomende info

Gepost op 2018-04-27