Publieksbegeleider

PARCUM, het dialoogmuseum voor religie, kunst en cultuur, is gelegen in de Abdij van Park te Heverlee. PARCUM brengt tijdelijke thematentoonstellingen op het kruispunt van religie, kunst en cultuur aan de hand van nooit eerder getoond erfgoed uit kerken, abdijen en kloosters. Bijzondere aandacht gaat naar de betekenis van deze thema’s en dit erfgoed in de multireligieuze en superdiverse samenleving van vandaag. Als dialoogmuseum zet PARCUM bewust in op de wisselwerking tussen hedendaagse (mondiale) thema’s en religieus erfgoed, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen verschillende denominaties en levensbeschouwingen, tussen jongeren en ouderen, ... Zo wil PARCUM betrokkenheid stimuleren bij bezoekers van allerlei levensbeschouwelijke en culturele achtergronden. Het museum positioneert zich als een open ontmoetingsplaats, een plek voor kritisch en creatief denken, voor verwondering en verdieping, voor reflectie en dialoog.

  • PARCUM, Heverlee
  • Type: Vrijwilligerswerk

Over deze job

Als publieksbegeleider ben jij tijdens onze najaarstentoonstelling “Religie. Helend. Verdelend” (08-11-18 – 10-03-19) het aanspreekpunt in de tentoonstellingszalen. Je zorgt ervoor dat de bezoekers zich welkom voelen en maakt ze wegwijs doorheen het museum. Je deelt bezoekersgidsjes uit en kan geïnteresseerden warm maken voor onze randprogrammatie. Indien nodig maak je de bezoekers attent op de museumregels.

Bijkomende info

  • Wij organiseren op woensdag 24 oktober een instapmoment voor geïnteresseerde vrijwilligers. Afspraak om 14u aan het museumonthaal. Wil je graag deelnemen? Graag een mailtje naar silke.claes(a)parcum.be met ingevulde vrijwilligersfiche.
  • Vrijwilligersfiche (pdf)

Gepost op 2018-10-03